می 27, 2018

کاشت مو (FIT, FUT)

کاشت مو روشی است که با تکنیک جراحی(FUT) یا غیر جراحی (FIT) ریشه های مو به صورت تک تک از ناحیه اهدا کننده به ناحیه در […]
می 27, 2018

لیزرهای کم توان

لیزرهای کم توان لیزرهایی با انرژی پایین هستندکه اغلب به عنوان لیزر سرد شناخته میشوند و جزء حرارتی لیزر را که معمولا در انواع دیگر لیزر […]