میکرونیدلینگ
می 27, 2018

لیزرهای زائد ( الکس و دایود )

 

لیزر موهای زائد یک روش پزشکی می باشد که از یک نوع لیزر با طول موج نوری خاص و شدید برای حذف موهای زائد استفاده می شود.در این روش برای حذف موهای زاید اشعه لیزر از طریق پوست به فولیکول موی فرد می رسد .گرمای شدید لیزر متمرکز شده در فولیکول مو موجب از بین رفتن آن گردیده و این امر رشد آینده مورا مهار می کند. لیزر موهای زائد موثرترین روش برای افراد دارای پوست تیره و روشن می باشد. اگر چه حذف موهای زائد به صورت موثری رشد مو را آهسته می کند اما حذف دائمی موهای زائد را تضمین نخواهد کرد. اقدامات نگهداری دوره ای ممکن است مورد نیاز باشد.

Print

میکرونیدلینگ
می 27, 2018

لیزرهای زائد ( الکس و دایود )

 

لیزر موهای زائد یک روش پزشکی می باشد که از یک نوع لیزر با طول موج نوری خاص و شدید برای حذف موهای زائد استفاده می شود.در این روش برای حذف موهای زاید اشعه لیزر از طریق پوست به فولیکول موی فرد می رسد .گرمای شدید لیزر متمرکز شده در فولیکول مو موجب از بین رفتن آن گردیده و این امر رشد آینده مورا مهار می کند. لیزر موهای زائد موثرترین روش برای افراد دارای پوست تیره و روشن می باشد. اگر چه حذف موهای زائد به صورت موثری رشد مو را آهسته می کند اما حذف دائمی موهای زائد را تضمین نخواهد کرد. اقدامات نگهداری دوره ای ممکن است مورد نیاز باشد.